Kurumsal

Yapıt Mimarlık çağdaş ve seçkin inşaat projelerini uygulayan ve kendi çizgisini de bu projelere katabilen iyi bir “Tasarım,Proje ve Uygulama” firmasıdır.

İdealimiz dünya standartlarına uygun kalite ile üretilmiş ara ürünlerden yararlanarak en iyi mimarlık ve mühendislik çözümlerini bulmak ve bunları toplum yararı gözeterek yaşam ünitelerine dönüştürmektir. Bu uğurda attığımız her adım sevgi ve paylaşım ruhunu yansıtacaktır.

Yapıt Mimarlık İşletmenin her düzeyinde,çalışanlarla birlikte, geleceğe yönelik düşüncelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. Çalışanlarının yaşam dinamiklerini, sosyal motivasyonlarını dikkate alan, çalışanları ile birlikte gelişip büyümeyi hedefleyen, çevreci kaygıları olan, estetik ve etik değerlere inanıp bu değerleri gerçekleştirmek amacı güden bir kurumdur.

Bir işletmede üç fonksiyon vardır. Birincisi işletmenin kendisi, ikincisi işletmenin sahipleri yani girişimciler, üçüncüsü ise çalışanlar yani iç girişimciler.

Bu çerçevede Yapıt Mimarlık İşletmesinin kendisi:

   1. Yenilikçi
   2. Gelişmeye açık
   3. Çevresindeki fırsatları gören
   4. Yaratıcı yöntemleri kullanabilen
   5. Rekabet avantajlarını artıran
   6. Pazar değişimlerinden uygun sonuçlar çıkarabilen

Bir işletmedir.

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.
Ad - Soyad :
Telefon No :